Bureau wAARDE

Transitie, advies en acties voor Urban mining & Circulaire economie

Transitie

Met kleine stappen kunnen grote systemen veranderen. Bureau wAARDE helpt met het inrichten, begeleiden en uitvoeren van transitieprogramma's.

Advies

Bureau wAARDE helpt bedrijven, sociale ondernemers, overheden en organisatie bij het meer circulair krijgen van hun systemen, processen en ketens.

Acties

Systemen verander je door elkaar te begrijpen en te doen. Bijvoorbeeld met een lifecycle assess­ment, proces­begeleiding of workshop gaan we gezamenlijk op zoek naar een duurzame oplossing.

We trekken de aarde leeg en gooien teveel afval weg

We weten niet beter. De Nederlander koopt veel nieuwe producten en gooit veel weg, per jaar 490kg. Voor deze producten gebruiken we allerlei grondstoffen. Voor de meeste grondstoffen geldt dat de aarde 200 miljoen jaar nodig heeft gehad om ze te maken: olie, gas, zink, kobalt, lithium etc. In plaats van alles uit de aarde halen, kunnen we veel meer gebruik maken van datgene wat nu boven de grond bestaat en of al in omloop is: de zon, de wind, bestaande producten. Dus: re-use, refurbish en recycle.

Waardecreatie voor mens en milieu is het hogere doel van Bureau wAARDE, door het minimaliseren van het onttrekken van waarde aan de aarde.

Contact

Je organisatie meer circulair maken? Het leven van producten verlengen? Een duurzaamheidsprogramma implementeren? LCA-analyses maken voor producten of systemen? Creatieve workshop om duurzaamheid op de kaart te zetten?

Voor vragen en contact:

Bureau wAARDE Richard Kaper 06 424 626 81 richard.kaper@bureauwaarde.com linkedin.com/richardkaper

Bureau wAARDE

Adviesbureau Urban mining & Circulaire economie

Nederland in 2050 circulair, maar wat is Circulaire Economie eigenlijk?

Circulaire economie is een model van productie en consumptie, waarbij bestaande materialen en producten zo lang mogelijk worden gedeeld, verhuurd, hergebruikt, hersteld, opgeknapt en gerecycleerd om meer waarde te creëren. Op deze manier wordt de levenscyclus van producten uitgebreid.

In de praktijk betekent dit dat het afval tot een minimum wordt beperkt. Wanneer een product het einde van zijn levensduur bereikt, worden de materialen zoveel mogelijk binnen de economie gehouden dankzij recycling. Deze kunnen keer op keer productief worden gebruikt, waardoor meer waarde wordt gecreëerd.

Dit staat in schril contrast met het traditionele, lineaire economische weggooimodel. Dit model is gebaseerd op grote hoeveelheden goedkope, gemakkelijk toegankelijke materialen en energie.

De rijksoverheid heeft dit in Nederland vertaalt naar een helder doel: een volledig circulaire economie in Nederland in 2050.

Wat is Urban mining?

De Japanse hoogleraar mineralogie en metallurgie Hideo Nanjyo bedacht de term urban mining al in de jaren tachtig. De deskundige hield zich vooral bezig met waardevolle metalen die in elektronisch afval zitten. Met deze analogie kun je nog naar zoveel sectoren en ketens kijken. Te vaak wordt, vanwege prijs, gewenning en gemak gegrepen naar raw materials, naar pure grondstoffen direct uit de aarde. Wat afval is voor de een kan vaak juist weer een grondstof zijn voor de ander. Zeker als je echt gaan samenwerken: Circular Economy it requires collaboration and an interdisciplinary approach.

Hoe kun je je organisatie meer circulair maken: richt een transitieprogramma in!

Programmatisch werken is bij uitstek ideaal voor onderwerpen die hele organisaties en ketens raken. Waar vaste structuren ideaal zijn voor uitvoering van processen, kun je met programmatisch werken tijdelijk en flexibel samenwerken, over afdelings- en organisatiegrenzen heen. Een organisatie of een hele keten meer circulair en / of duurzaam maken is een meerjarige transitie, die vaak complex is. Programma's zijn langlopende, tijdelijke structuren die een bundeling zijn van projecten en processen. Door te focussen op de inspanningen die echt het verschil maken geef je in een afgebakende tijd een versnelling aan helder geformuleerde doelen.

Dit doen we door het ontwerpen en implementeren van programma's op het gebied van duurzaamheid, circulariteit en energietranistie.

Met Bureau wAARDE willen we bijdragen aan het creëren van een circulaire economie. Het streven is om afval en vervuiling te elimineren, producten en materialen te laten circuleren en de natuur te regenereren.

Cicular Life Cycle Assesments (LCA) - circulaire levenscyclusanalyses

Levenscyclusanalyse van een product, is een methode om de totale milieubelasting te bepalen van een product gedurende de hele levenscyclus. Dat wil zeggen: winning van de benodigde grondstoffen, productie, transport, gebruik en afvalverwerking. Met een combinatie van producten kunnen op deze manier ook hele ketens of systeemverbeteringen worden vergeleken.

Blog & inspiratie

Blog

Er zijn meerdere journalisten en organisaties die continue onderzoek doen en interessant schrijven over de gevolgen van het onttrekken van grondstoffen uit de aarde. Helemaal raak is het als er oplossingen of bruikbare alternatieven worden aangereikt. Meestal blijven dit goed bewaarde geheimen voor het grote publiek. Via een regelmatig blog en post op linkedIn verspreid ik dit binnen mijn online netwerk.

  1. Statiegeld op een glas bier?
  2. De waarde van ketenverantwoordelijkheid, OESO is goed op weg.

Inspiratie

Sommige boeken, documentaires en video's komen dusdanig bij me binnen dat ze mij aan het denken zetten. Tijdens een stuk trailrunnen of mountainbiken komt dat vaak tot een inzicht. Hieronder een aantal van deze inspiratiebronnen. Wat mij betreft zou iedereen die geïnteresseerd is in het thema circulaire-economie, duurzaamheid of urban mining deze moeten lezen. Af en toe komt er een bron bij, terwijl sommige bronnen hier altijd zullen blijven staan.

Patagonia

Het buitensportbedrijf dat precies zo oud is als ikzelf ben. Toen ik als tiener in de ban raakte van bergen en buitensporten werd ik direct gegrepen door het toen nog jonge bedrijf. De eerste stappen in Europa werden gezet in beroemde kimmersdorpen als Chamonix en Zermatt. Daar lagen dan in de sportwinkels Patagoniafolders die je nergens anders zag. Foto's van echte mensen, echt buiten aan het zijn en buiten aan het sporten. Als je het boek 'Let my people go surfing' leest begrijp je direct waarom deze folders mij als tiener meteen raakten. Van mijn eerste verdiende guldens kocht ik mijn eerste Patagonia fleecejack. Nu ik na 50 jaar de missie en visie van het bedrijf begrijp, kan ik niet anders dan nog steeds fan zijn.